Plenty Computer Official Forums

Currently:
  • การตั้งค่าใช้งานในโหมด Repeater WISP Mode 4 1

การตั้งค่าใช้งานในโหมด Repeater WISP Mode

การตั้งค่าใช้งานในโหมด Repeater WISP Mode
« เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2017, 10:46:52 AM »
     ในโหมดของการใช้งานอุปกรณ์เป็น Repeater WISP นั้น ตัวอุปกรณ์จะทำหน้าที่เป็นตัวช่วยกระจายสัญญาณของตัวหลักอีกทอดหนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับโหมด Wireless Router Dynamic IP/DHCP ครับ ต่างกันตรงที่ ในโหมดนี้นั้น ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อสาน LAN ระหว่าง Modem เข้ามาหา Router ครับ ซึ่งตัว Router จะทำการดึงสัญญาณ Wireless ของ Modem มาเพื่อกระจายต่อนั่นเองครับ ซึ่งข้อดีก็คือเราไม่จำเป็นต้องเดินสาย LAN ภายในบ้านให้วุ่นวายนั่นเองครับ แต่แน่นอนครับว่า การใช้งานโหมดนี้เป็นการเชื่อมต่อกันของอุปกรณ์ผ่านทาง Wireless ซึ่งก็ต้องขอบอกตามตรงว่า สัญญาณ Wireless นั้น เอาแน่เอานอนไม่ได้ครับ และอุปกรณ์ Wireless Router เองก็ต้องทำหน้าที่ทั้งรับและส่งพร้อมกัน จึงจะทำให้สปีดที่ได้นั้น ต้องตกลงไปอย่างน้อย ๆ ครึ่งหนึ่งครับ

     ในส่วนของการตั้งต่ามีดังนี้ครับ

     เริ่มด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ครับ โดยต่อสาย LAN เข้ากับช่อง LAN ของคอมพิวเตอร์ตามปกติแล้วลากสาย LAN อีกข้างนึงมาต่อกับ Wireless Router ในช่อง LAN ครับ (ดังรูป)
     Note : ไม่ต้องต่อสายจาก Modem ตัวหลักมาหา Wireless Router     เมื่อทำการเชื่อมต่อสายสัญญาณต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเปิด Web Browser ขึ้นมาแล้วเข้าไปที่ netis.cc หรือ 192.168.1.1 จะพบกับหน้า Quick Setup ครับ โดยเลือก Internet Connection Type เป็น Dynamic IP หรือ DHCP ครับ จากนั้นในหัวข้อ Wireless Setup ให้ตั้งชื่อและรหัส WIFI สำหรับให้อุปกรณ์อื่นมองเห็นและเชื่อมต่อครับ ให้ทำการตั้งชื่อและรหัสได้ตามที่ต้องการครับ ข้อกำหนดในการตั้งมีดังนี้ครับ
- ชื่อที่ตั้งนั้น แนะนำให้ตั้งเป็นชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นครับไม่ควรมีอักษรพิเศษ เนื่องจากอาจมีอุปกรณ์บางตัวไม่รองรับอักษรพิเศษและจะทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อและใช้งานได้ครับ
- การตั้งรหัสผ่าน แนะนำให้ตังเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 8 ตัวครับ (หลังจากที่ตั้งชื่อ-รหัสผ่านแล้วก็ให้กด Save ครับ)     เมื่อทำการ Save แล้ว อุปกรณ์จะเข้ามาที่หน้า Status อัตโนมัติครับ ซึ่งในหน้านั้น จะเป็นหน้าที่ใช้แสดงสถานะการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองตัว(Modem>Wireless Router) ว่าเชื่อมต่อกันได้หรือไม่ ซึ่งในปัจุบันจะยังไม่มีการเชื่อมต่อกับตัวหลักได้ Link Status จะยังคงเป็น Disconnect อยู่ครับ     ให้เข้ามาในเมนู Network > WAN ครับ จะพบกับหัวข้อ WAN Type ครับ ซึ่งจะเป็นการเลือกโหมดการเชื่อมว่าจะให้ Wireless Router เชื่อมต่อกับ Modem ผ่านทางช่องทางไหน ในที่นั้เร้าจะตั้งให้เป็น Repeater ก็ต้องเลือกเป็น Wireless ครับ (สำหรับ Wired จะเป็นการเชื่อมต่อผ่านทางสาย LAN ครับ) ในส่วนของ Wireless Type นั้น ให้เลือกย่านความถี่ที่ต้องการจะจับสัญญาณมาครับ (สำหรับบางอุปกรณ์อาจไม่มีให้เลือกเนื่องจากอุปกรณ์รุ่นนั้นไม่ได้รองรับย่านความถี่ทั้งสองย่านครับ(2.4GHz-5GHz))      จากนั้นให้ทำการกดปุ่ม AP Scan เพื่อให้อุปกรณ์ค้นหาสัญญาณที่อยู่รอบ ๆ ครับ โดยจะมีชื่อของสัญญาณเรียงลำดับขึ้นมาครับ ให้มองหาชื่อสัญญาณที่ต้องการ และตรวจสอบระดับสัญญาณในช่อง Signal Strength ครับว่าอยู่ในระดับที่พอเหมาะหือไม่ครับ โดยค่า Signal Strength นั้น จะต้องไม่ต่ำกว่า 30% ครับ เมื่อได้สัญญาณที่ต้องการแล้วให้ติ๊กเลือกที่ช่อง Connect ที่อยู่ท้ายสุด จากนั้นกดปุ่ม Connect ด้านล่างครับ     หลังจากกด Connect แล้วนั้น จะเห็นว่า ช่อง SSID ในหัวข้อ WISP Setting นั้นมีชื่อ WIFI ของตัวที่เลือกมาอยู่ และ Authentication Type ก็เป็นโหมดเดียวกันกับตัวหลักแล้ว(หากไม่ตรงกันให้ตรวจสอบและเลือกให้ตรงกันครับ)
     ในหัวข้อ WPA2-PSK(หรือบางอุปกรณ์อาจเป็น WPA-PSK) นั้น ให้ทำกรกรอกรหัส WIFI ของตัวที่เลือกมาลงไปให้ถูกต้องครับ เมื่อกรอกค่าทุกอย่างเรียบร้อยและถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม Save ด้านล่างครับ     อุปกรณ์จะทำการ Save ค่าที่ตั้งเมื่อสักครู่  แต่จะไม่ได้ทำการรีบู๊ทตัวเองครับ ให้คลิกเข้ามาที่เมนู Status เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อครับ     จะเห็นว่า Connection Type ในหัวข้อ WAN นั้นเป็นโหมด WISP -Dynamic IP และ Link Status ก็เป็น Connected ครับ ซึ่งก็หมายความว่าในตอนนรี้สามารถใช้งานอุปกรณ์ Wireless Router ในโหมด Repeater WISP ได้แล้วนั่นเองครับ

     Note : หาก Link Status ไม่ขึ้น Connected  ให้ลองกดปุ่ม Connect และลอง Refresh หน้าเพจ และดูสถานะใหม่ครับ